BİZ KİMİZ?

HABERLER

ÇITIR’DAN

ÜRETİM

MEDYA

KARİYER

KARİYER

Şirketimizde üstün nitelikli, sorumluluklarından zevk alan, değişime açık ve değerlerimizi benimseyip yaşatacak bireyler ile çalışırız.
Çalışanlarımıza, potansiyellerini değerlendirmek için gelişim fırsatları yaratırız, onlara sürekli yatırım yaparız.
Açık iletişimin öncülüğünü yaparak, katma değer yaratan mutlu ve bağlı insan kaynağı oluştururuz.
Hedeflerimiz ve geleceğimizin devamlılığı için birer mentor olacak, değişimi yöneten liderlerimizi şirket içinden yetiştiriz.
Kişisel farklılıkların varlığını destekleyen, biz olabilmeye inanan, adil ve objektif bir profesyonel iş ortamı yaratırız.

Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın şirket kültürümüze uyum sağlayacak nitelikte sürekli gelişime, öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık olması beklenmektedir.

Meram Çıtır Simit ; ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan, müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.

Cinsiyet

Medeni Durumu

Öğrenim Durumu

Sigara kullanıyor musunuz?

Çalışmaya engel bir sağlık sorununuz var mı?

Herhangi bir suçtan dolayı yargılandınız mı?

1 + 1 =